İzmir Diksiyon Eğitimi
 konuşma sesinin eğitilmesi, ses yöntemi becerilerinin geliştirildiği bir eğitimdir. Bu eğitimin asıl amacı, telaffuz organlarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak; vücudun ve sesin iletimlerinin doğru çalıştırılması ve yönetilmesini sağlamak; ses tonu, konuşma temposu, ezgisellik ,sözcük seçimi ve vurgulama teknikleri ile kişinin konuşmasına doğru ve etkileyici bir anlatım biçimi kazandırmaktır.Diksiyon beden dilini anlamaya ve tanımaya yönelik uygulamalı olarak işlenen bu ders, hareketin önemi ve yöntemi duruş bozukluklarını düzeltme ve doğru duruşu sağlamaya çalışma ile nefesin önemi ve doğru kullanılmasını sağlama çalışmalarını içerir.bireyin kendisini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmesi için, bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bunlar; ses, nefes, vurgu, tonlama, beden dili ve diyaframdır. Bu eğitimlerde kişilere, konuşma dil
İzmir Etkili Konuşma Kursları
İnsan beyni harika bir organdır. Doğduğunuz andan itibaren topluluk önünde konuşma yapıncaya kadar mükemmel çalışır. Topluma karşı konuşmalar yapmak size olan güvenlerin kitlesini hızla arttırır. Bu hem iş yaşamınızda hem normal hayatınızda size büyük artılar kazandırır. Kariyerinizde ilerlemenize önemli etkisi vardır. Konuşma, geniş anlamda sözlü bir iletişim biçimidir. Doğal olarak da sözcükler önemli yer tutmaktadır. Canlı, amaca uygun sözcükleri seçme, bunları cümle içinde yerinde kullanma, her birinin ses ve anlamını doğru söyleme, konuşmanın etkisini ve güzelliğini artırmaktadır. Konuşma, insanları etkileme araçlarından biridir. Konukların, yanlış anlamalarına neden olacak konuşmalar yapılmamalıdır. Konuşma, dinl
İzmir Bornova Diksiyon Kursları
Çeşitli seslendirme kusurları nedeniyle söylenenler yeterince anlaşılamaz ve tekrar edilmek zorunda kalınır. Konuşmacı harfleri doğru telaffuz edemeyebilir veya konuşurken bazı heceleri yutabilir. Harflerin hatalı telaffuz edilmesi karşılıklı konuşmalarda pek dikkat çekmese de topluluk karşısında veya mikrofondan yapılan konuşmalarda derhal dikkat çekerler. Bu tür hatalar konuşmacının anlaşılmamasına ya da yanlış anlaşılmasına yol açarlar. Dinleyici ya bütün enerjisini anlamak için kullanacak ya da bıkkınlık göstererek dinlemekten vazgeçecektir. Ayrıca bu tür konuşmacılar dinleyiciler nezdinde güvenlerini yitirecekler, imajlarının kötü olmasına yol açacaklardır. İnsan simge yaratabilme özelliği ile duygusal dilden önerme diline geçebilmiştir. Dili kullanarak gerçe
Diksiyon Alıştırmaları
DİYAFRAM SOLUMASI: Diyaframdan doğru soluma, akciğerimizin alt loplarını etkin şekilde kullanmak suretiyle kaburga kemiklerinin alt hizasından dışarıya itilecek şekilde nefes alabilme çalışmasıyla başlar. Önce çok derin olmak üzere üst üste 2 - 3 soluma yapın. Göğüs kafesiniz ve omuzlarınız yukarıya doğru kalkıyorsa hatalı nefes aldığınızı görüyorsunuz. Düz bir zeminde sırt üstü uzanın. Hızlıca ve kısa aralıklarla sadece ağzınızdan soluyun. Nefes alırken göğüs kafesinin bittiği yerden karından gözlemlenen bir hareket var mı? Ellerinizle göğüs kafesinizin üzerine bastırın veya bunun için başka bir yardımcı kullanın. Aynı solumayı göğsünüzün alt kısmına doğru yapın. Sırt üstü düz uzanın. Nefesinizi tutun. Bu halde karnını
Diksiyon Kursu İzmir 2012
Diksiyon kapsamı içinde ses, nefes, artikülasyon, fonetik konuları vardır. Önce nefes ve ses sorununun sonra boğumlanma sorununun sonra da söyleyiş sorununun giderilip belli bir kıvama gelmesidir diksiyon. Konuşmanın bestelenmesi derken seslerin doğru ve kulağa yumuşak gelecek şekilde söylenmesidir. Televizyonlarda gördüğümüz, radyolarda sesine hayran olduğumuz insanlar aslında diksiyonları sayesinde beğenile ve başarılı olan insanlardır. Diksiyonunuz sizi yaşamınızda hep üst seviyelere taşır. Diksiyon eğitimi her yaştan kişiler için uygundur. Bu eğitim için geç kaldım düşüncesi yanlış bir ifadedir.Diksiyon, güzel bir söylenişin temel kurallarını verir ve söylenişteki ihmali yenmeye çalışır. Diksiyon çalışmaları ile de tüm bu zorlukları ortadan kaldırırız. Söyleniş ve artikülasyon bozuklukları olan kimseler diksiyon alıştırmaları yaparak bu sorunlarını yenebilirler.Bazen